Hladinoměry - Svratouch

Svratouch 1 (Svratouch)

Hladinoměrné čidlo je umístěno v místě začátku zatrubnění toku v centrální části obce u usedlosti č. p. 232. Jde o hlásný profil kategorie C, který je ve správě obce Svratouch.

Svratouch 2 (Brodek)

Vodoměrná stanice je umístěna na mostku na místní komunikaci na toku Brodek směřující k rybníku Chochol u domu č. p. 349. Jde o hlásný profil kategorie C, který je ve správě obce Svratouch.