Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Svratouch a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Svratouch lze charakterizovat jako pramennou oblast, prochází zde hlavní evropské rozvodí. Menší severní část katastru náleží do povodí Labe, převážná část území patří do povodí Moravy. Nejvýznamnějším vodním tokem je Brodek (též Řivnáč, délka 4,28 km, plocha povodí 9,16 km2), který ústí do řeky Svratky, která zde má svůj horní tok a pramení v severozápadní části Žďárských vrchů nedaleko vrcholu Prostřední kopec. Vodní stav v Brodku ovlivňují jeho dva bezejmenné přítoky a potok Svratouch. Ostatní toky (např. Šonava, toky v lesních partiích) nemají významný vliv na povodňovou situaci v intravilánu obce. Tyto toky náleží k povodí Moravy. Do oblasti povodí Labe patří řeky Chrudimka (délka 109,55 km, plocha povodí 877,26 km2), Krounka (délka 24,12 km, plocha povodí 80,5 km2) a Chlumětínský potok, které zde pramení a opouštějí katastr obce bez významného vlivu na intravilán. Na území obce nalezneme několik drobných vodních nádrží. Nejvýznamnějším vodním dílem je rybník Chochol, kterým protéká potok Brodek. Rybník prošel v nedávné době odbahněním.

 

 Nejvýznamnější toky na území obce Svratouch