Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Svratouch a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe státní podnik., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice

Provozně technický úsek Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jana Shánělová - náměstkyně ředitele
Tel.: 778 770 608, 466 868 244
Email: shanelovaj@pla.cz

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto
Stanislav Musílek - vedoucí střediska
Tel.: 465 420 426, 602 124 381
Email: musileks@pla.cz

Příslušný úsekový technik
Bc. Ludvík Petřek
Tel.: 466 868 244, 602 177 216
Email: petrekl@pla.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. 

Vodní tok Krounka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-051
ID toku: 10100235

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST - Oblast Povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Grošovová Martina
Tel.:
724 623 765, 956 952 213   

Email: 
martina.grosovova@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Svratouch, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium nebo nemají významný vliv na povodňové ohrožení obce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Hlučál
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-006
ID toku: 10197383

 

Vodní tok Chlumětínský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-002
ID toku: 10101997

 

Vodní tok Řivnáč (Brodek)
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10191705

 

Vodní tok LP Řivnáče v km 2,7
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10200783

 

Vodní tok PP LP Řivnáče v km 2,7
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10200783

 

Vodní tok Svratouch
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10207596

 

Vodní tok Řivnáč (Brodek)
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10191705

 

Vodní tok LP Řivnáče v km 3,3
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10186311

 

Vodní tok LP LP Řivnáče v km 2,7
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10203409

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10206040

 

Vodní tok LP Šonavy
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-006
ID toku: 10191515

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-002
ID toku: 10172998

 

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-002
ID toku: 10172995

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10200219

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10203559

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-004
ID toku: 10204332