POVODŇOVÝ PLÁN obce Svratouch

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/3907; ze dne 06. 02. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO04979/2017-419/To; ze dne 01. 03. 2017
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/000182/2017; ze dne 24. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: Hl65319/2017/OŽP; ze dne 13. 12. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 11. 2020
offline verze 20. 11. 2020
digitalizovaná verze 20. 11. 2020
databáze POVIS 20. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i