Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce)
Jiří Socha starosta
Stanislav Buchta velitel JSDH
Jiří Mládek pracovník VHJ
Jana Kaštánková pracovnice OÚ

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce)
Stanislav Buchta velitel SJDH
Jiří Kyncl velitel družstva JSDH
Dalibor Svoboda obyvatel v záplavovém území
Jiří Mládek zaměstnanec VHJ

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba

CAS Škoda 16 RTHP

DA 12 Avia A30

Ponorná čerpadla

Mitsubishi L200

Obec Svratouch Svratouch 290 Stanislav Buchta

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Svratouch

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Kapacita stravování a ubytování
ZŠ a MŠ Svratouch Místo ubytování/stravování Svratouch 237 Jiří Socha 100

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Prodejna Svratouch střed Svratouch 286 Lenka Kopecká
Jednota Hlinsko Svratouch 50  

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 OÚ Svratouch  Svratouch 290  Jiří Socha  777 939 176