Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Martin Hradil 731 938 756

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Funkce
Miroslav Prchal 725 315 052 Člen ZO
David Sztyper 724 793 902 Člen SDH Holčovice
Pavel Gašparik 777 907 074 Člen SDH Spálené

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Nakladač Fa Czecheu Ing. Kamil Kubaník 732 445 749
Traktor s vyvážečkou, lakatoš Josef Kudlacz Josef Kudlacz 723 958 120
  FA LDF Rožnov Josef Stolárik 603 579 571
Traktor, služební auto Obec Holčovice Zdenek Vyležík 605 189 700

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Holčovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Holčovice Shromáždění, nouzové ubytování a stravování Holčovice 176, 793 71 Mgr. Jana Válková 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ZŠ Holčovice  Holčovice 176, 793 71  Mgr. Jana Válková

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
ZŠ Holčovice  Holčovice 176, 793 71  Mgr. Jana Válková