Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Holčovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Holčovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Holčovice je Opavice. Číslo hydrologického pořadí 2-02-01-042, 2-02-01-043, 2-02-01-040, 2-02-01-041 a 2-02-01-038Řeka Opavice pramení na jihozápadních svazích Příčného vrchu v nadmořské výšce 850 m n. m. ve Zlatohorské vrchovině. Tok ústí do řeky Opavy v Krnově v nadmořské výšce 311 m n. m. Tok Opavice je dlouhý 35,6 km od pramene k ústí. Horní pramennou část toku spravují Lesy České republiky, s.p., většinu toku spravuje Povodí Odry, státní podnik. Řeka Opavice je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky řeky Opavice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C, Město Albrechtice, Opavice 14,31 0,105 9,92 17,9 30,6 41,6 53,8 71,7 86,9
Hlásný profil kat. A, Krnov, Opavice 1,68 - 14,1 23,1 38,9 53,7 71,2 98,5 123,0

 

Komora (číslo hydrologického pořadí 2-02-01-041) je přítokem řeky Opavice. Komorský potok se vlévá do Opavice v 25 ř.km a je dlouhý 6,28 km.

Tisová (číslo hydrologického pořadí 2-02-01-039/040), dlouhá 5,58 km, a Ptáčník (číslo hydrologického pořadí 2-02-01-038) s délkou 3,14 km pramenící v západní části katastrálního území obce, jsou pravostrannými přítoky Opavice.

Kobylí potok (číslo hydrologického pořadí 2-02-01-014) s délkou toku 5,37 km protéká jižní částí katastrálního území obce Holčovice.

Vodní toky na území obce Holčovice


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Holčovice

Přehled vodních nádrží na území obce Holčovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Holčovice se nachází několik vodních nádrží. Malé průtočné vodní nádrže najdeme na Komorském potoce, Ptáčníku a Tisové. Soustava vodních nádrží leží také na Kobylím potoce.