POVODŇOVÝ PLÁN obce Holčovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/003656/2019; ze dne 11. 09. 2019
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/13881/2019/922/45.14; ze dne 22. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 10. 2019
offline verze 09. 10. 2019
digitalizovaná verze 09. 10. 2019
databáze POVIS 09. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i