Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Holčovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
VHP Krnov, Albrechtická 22, 794 01 Krnov, 
Tel.: 554 616 220
Ing. Jaroslav Hlaváček, Tel.: 554 616 293, E-mail.: jaroslav.hlavacek@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Holčovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku                              IDVT                             
ČHP
Opavice (ř.km 0,000 - 26,675) 10100118 2-02-01-038/040/041/042/043

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Miroslav Kahánek, Tel.: 956 951 210, E-mail: ost51@lesycr.cz

Pracoviště: Pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov, tel.: 956 951 234

Rajon - příslušný správce VT na území obce Holčovice:
Rajon 102 - Správa toků
Ing. Jiří Solnický, Tel.: 724 525 189, E-mail: jiri.solnicky@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Holčovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku                                      
IDVT                               ČHP
Opavice (ř.km 26,675 - 35,625) 10100118 2-02-01-038/040/041/042/043
Komora (Komorský potok) 10217468 2-02-01-041
Tisová 10208658 2-02-01-039/040
Ptáčník 10209270 2-02-01-038
PP Opavice v km 21,95 10209204 2-02-01-042
PP Opavice v km 23,5 10210235 2-02-01-042
Rajon - příslušný správce VT na území obce Holčovice:
Rajon 104 - Správa toků
Mgr. Jiří Mlčoušek, Tel.: 724 523 968, E-mail: jiri.mlcousek@lesycr.cz
Název vodního toku                                      
IDVT                               ČHP                                  
Kobylí potok (Kobylka) 10217348 2-02-01-014
LP Kobylího potoka 10214421 2-02-01-014
PP Kobylího potoka 10390388 2-02-01-014

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP                    
Odvodnění 10209023 2-02-01-042
Odvodnění 10217002 2-02-01-042