Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bohuslavice nad Vláří, Vlára

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Drnovice, Vlára

Evidenční list hlásného profilu kategorie C LG Popov, Vlára

 Evidenční list hlásného profilu kategorie C Šanov, Rokytenka