Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jestřabí 1, 763 33 Štítná nad Vláří
Tel.: 577 336 025, 725 121 110
E-mail: obec.jestrabi@tiscali.cz
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
Tel: 577 311 111
Fax: 577 320 616
E-mail: podatelna@mu-vk.cz

Vodní hospodářství - Ing. Pavla Fuksová
Tel: 577 311 101
E-mail: fuksova@mu-vk.cz
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Ing. Dana Zápecová
Tel: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra