Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jestřabí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava - Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště
Vedoucí provozu: Ing. Pavel Mládek - Tel: 572 552 716, Mob: 607 847 276, E-mail: provozhradiste@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Jestřabí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vlára
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-061, 4-21-08-063
ID toku: 10100138

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-063
ID toku: 10197231

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-063
ID toku: 10203544

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-063
ID toku: 10194518

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice
Správce toků na území obce Mgr. Mazůrek - Tel: 956 957 123, Mob: 724 523 982

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Jestřabí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Rokytenka
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062, 4-21-08-061
ID toku: 10200214

 

Vodní tok PP č.36 Kochaveckého p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-064
ID toku: 10197717

 

Vodní tok Kochavecký p. = LP č. 34 Zelenského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-064
ID toku: 10203510

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10189680

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-08-062
ID toku: 10206086