POVODŇOVÝ PLÁN obce Jestřabí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/007241/2016; ze dne 06. 01. 2017
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM073415/2016-419/To; ze dne 27. 12. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Klobouky, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 04. 07. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 11. 2017
offline verze 14. 11. 2017
digitalizovaná verze 14. 11. 2017
databáze POVIS 14. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i