Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Ústí nad Orlicí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Libchavy.

Osoby na území obce Libchavy budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V průběhu povodně na vodním toku Libchavský potok není ohrožená silnice I.třídy procházející středem obce, může však dojít k zneprůjezdnění vedlejších ulic. Objízdné trasy budou realizovatelné pouze v rámci jednotlivých menších částí obce. Navíc je velmi pravděpodobné, že během rozvodnění Libchavského potoka dojde i k rozvodnění Tiché Orlice a k odříznutí jižní části obce. 
Dopravní omezení na území obce Libchavy
Objízdné trasy na území obce Libchavy

Dopravní omezení a objízdné trasy na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.