Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dolní Libchavy 93, 56116 Libchavy
Tel: 465 582 202
E-mail: ou.libchavy@libchavy.cz
Sychrova ulice 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Tel: 465 514 111
Fax: 465 525 563
E-mail: podatelna@muuo.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel: 466 026 111
Fax: 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.