Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Libchavy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 564 01
Jiří Jindra, vedoucí provozního střediska
Tel: 465 612 014, 602 108 493
Email: jindraj@pla.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik, spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Libchavy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Tichá Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-035, 1-02-02-033
ID toku: 10100023

 

Vodní tok Libchavský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10100877

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170734

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170735

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-035
ID toku: 10170745

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170732

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170726

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170730

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, Hradec Králové, 501 68
Karel Muška

Tel: 607 503 128

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0.5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Libchavy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok PP Tiché Orlice v km 53,6 č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-033
ID toku: 10170701

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170738

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-035
ID toku: 10170749

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí:                                     1-02-02-033
ID toku: 10170704

 

Vodní tok                               
LP č. 19 č. 20
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170736

 

Vodní tok                                                                bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170740

 

  • Správce vlastník HOZ
Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170741