POVODŇOVÝ PLÁN obce Libchavy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/1000251/2017; ze dne 04. 12. 2017
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/51171; ze dne 27. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUUO/40643/2017/ŽP/Ku; ze dne 18. 12. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 11. 2017
offline verze 30. 11. 2017
digitalizovaná verze 30. 11. 2017
databáze POVIS 30. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i