Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon Mobil (neveřejný)
Mgr. Libuše Bídová 572 691 526
Ing. Jiří Uličník   

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Jaroslav Strouhal Velitel JSDH
Jan Krčma Člen JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Kontaktní osoba Adresa Telefon (neveřejný)
obce Nezdenice

kontejnerové auto Iveco 3,5 t,

valník,

čerpadlo (2x),

kalové čerpadlo,

motorová pila

Ing. Mgr. Libuše Bídová Nezdenice 72, 687 32
Jaroslav Strouhal

nákladní automobil,

bagr

Jaroslav Strouhal    
Petr Strouhal

kontejnerové auto,

UNC

Petr Strouhal    
Petr Krčma Avia, UNC Petr Krčma    
ZD Nezdenice

nakladač (2x),

traktory

Josef Čihák    

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Nezdenice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění a místo nouzového ubytování Nezdenice 72,
687 32
Mgr. Libuše Bídová

 30

--
Kulturní dům Místo shromáždění a místo nouzového ubytování Nezdenice 211,
687 32
Mgr. Libuše Bídová

100

--
Sportovní hala Místo nouzového ubytování Nezdenice 42,
687 32
Mgr. Libuše Bídová

 200

--
ZŠ a MŠ Místo nouzového ubytování Nezdenice 35,
687 32
Mgr. Libuše Bídová

200

--
Školní jídelna Místo stravování Nezdenice 35,
687 32
Mgr. Libuše Bídová

--

dle potřeby
Pohostinství - ZOO Místo stravování Nezdenice 211,
687 32
Mgr. Libuše Bídová

--

dle potřeby

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Forma zásobování
Kontaktní osoba Telefon
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. dovoz balené vody / cisterny havarijní služba, dispečink

572 530 111,

572 530 137

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota Nezdenice Nezdenice 13, 687 32   572 691 542