Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nezdenice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
 
Přímý výkon správy toku:

Provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tomáš Macháček, DiS
Tel.: 572 552 716-7, 572 552 571
E-mail: provozhradiste@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Nezdenice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Olšava 10100083

4-13-01-0920-0-00,

4-13-01-0960-0-00

Kladenka 10100657 4-13-01-0950-0-00
Ledský p. 10203109 4-13-01-0990-0-00
Čáslavský p. 10197845 4-13-01-0990-0-00
bezejmenný tok 10202068 4-13-01-0990-0-00
bezejmenný tok 10208166 4-13-01-0960-0-00

 

  • Další vodní linie bez určeného správcovství

Na území obce Nezdenice se nachází 1 vodní linie, u které se neurčuje správce.

Název vodní linie
IDVT ČHP
(bezejmenná linie) 10195421 4-13-01-0990-0-00