Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nezdenice 72, 687 32 Nezdenice
Tel.: 572 691 526
E-mail: nezdenice.obec@iol.cz
Městský úřad
Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod

Tel.: 572 805 111
Email: podatelna@ub.cz
 
Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 136, 688 01 Uherský Brod
Ing. Petr Vozár - vedoucí odboru
Tel.: 572 805 260
E-mail: petr.vozar@ub.cz

Vodoprávní úřad
Bc. Ludmila Dlapová, Ing. Tomáš Zemek
Tel.: 572 805 268, 572 805 266
E-mail: ludmila.dlapova@ub.cz, tomas.zemek@ub.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
 
Odbor stavebního řádu a životního prostředí
Ing. Alena Miklová - vedoucí odboru
Tel.: 577 043 450
E-mail: alena.miklova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Dana Zápecová - vedoucí oddělení
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz