Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherský Brod.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Nezdenice.

Osoby na území obce Nezdenice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může dojít k zaplavení mostu silnice č. III/49511, další komunikace nebývají zaplaveny. Pokud by na území obce došlo k zaplavení některých komunikací, objízdné trasy budou stanoveny na základě aktuální situace ve spolupráci s Policií ČR.
V širším okolí obce může dojít k zaplavení komunikace č. II/495 (v Bojkovicích a Uherském Brodě) a na navazujících komunikacích v Uherském Brodě: silnice č. II/490 (směrem na Zlín) a silnice č. I/50 (Trenčín, Uherské Hradiště). »
Dopravní omezení na území obce Nezdenice a v blízkém okolí
Objízdné trasy na území obce Nezdenice

Dopravní omezení »objízdné trasy » v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.