Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nezdenice 72, 687 32 Nezdenice
Tel.: 572 691 526
E-mail: nezdenice.obec@iol.cz
Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod
Tel.: 572 805 200
Fax: 572 805 112
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz (hejtman)
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Stanoviště povodňových komisí, se kterými si obec Nezdenice předává informace o vývoji povodňového nebezpečí