Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Nezdenice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nezdenice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Nezdenice

Nejvýznamnějším vodním tokem z hlediska povodňového nebezpečí je Olšava, dále územím obce protéká Kladenka, Čáslavský potok a Ledský potok.

Olšava je levostranným přítokem řeky Moravy. Délka toku činí 44,9 km a plocha povodí měří 520,5 km2. Pramení v Bílých Karpatech na západním úbočí vrchu Na Koncích ve výšce 622,2 m n. m. jihovýchodně od obce Pitín. Po celé délce toku teče převážně západním směrem, míjí například Bojkovice, Vésky a území mezi Podolím a Míkovicemi. Ústí do řeky Moravy u obce Kostelany nad Moravou, jihozápadně od Uherského Hradiště ve výšce 177 m n. m. Obcí Nezdenice protéká Olšava ve směru od východu na západ korytem s hustou pobřežní vegetací. Při východní hranici obce se do Olšavy vlévá zprava Kladenka.

Kladenka je pravostranný přítok Olšavy. Pramení v obci Petrůvka v CHKO Bílé Karpaty ve výšce 477 m n. m. Teče jihozápadním směrem do obce Kladná - Žilín, kde se stáčí a teče jižním směrem přes Přečkovice do Nezdenic, kde se vlévá do Olšavy ve výšce 234 m n. m. Celková délka toku je 14 km.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Nezdenice

Přehled vodních děl na území obce Nezdenice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce se nachází 1 vodní plocha - zatopený kamenolom jižně od intravilánu obce.