Charakteristika zájmového území

ORP Nový Bydžov se nachází v jihozápadní části Královehradeckého kraje. Díky své rozloze se řadí k nejmenším obvodům v České republice. ORP Nový Bydžov zahrnuje celkem 23 obcí, z nichž je pouze Nový Bydžov kategorizováno jako město. ORP Nový Bydžov je pátý nejmenší obvod v rámci Královehradeckého kraje.

Město Nový Bydžov je zároveň obcí s rozšířenou působností. K městu patří osm místních částí: Chudonice, Nová Skřeneř, Nový Bydžov, Skochovice, Stará Skřeneř, Vysočany, Zábědov, Žantov. Ve městě je evidováno cca 7 150 obyvatel. Město leží na obou březích řeky Cidliny, která protéká od severu k jihu. Ve městě se do Cidliny vlévá z pravé strany vodní tok Cidlinský náhon (Bydžovský náhon).

Geomorfologické členění:  
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Česká Tabule  
Oblast:
Východočeská tabule         
Celek:
Východolabská tabule         
Podcelek:
Cidlinská tabule

Východolabská tabule je severozápadní částí Východočeské tabule. Celková rozloha činí 1 689 km2. Střední výška činí 251,5 m. Východolabská tabule má charakter ploché pahorkatiny v povodí Labe a Cidliny. Vyskytují se zde slínovce, jílovce, spongility, pískovce svrchní křídy. Zároveň je zde možné najít pleistocenní říční terasy, údolní nivy Labe a Cidliny. Existují zde také sprašové pokryvy a přesypy navátých písků..


Nejvýznamnějším vodním tokem v SO ORP Nový Bydžov je řeka Cidlina, která pramení na svahu vrchu Tábor (678 m n. m.). Celková délka řeky je 89,7 km. Celková plocha povodí je 1165 km2. Vodní tok Cidlina je významným přítokem Labe. Na řece Cidlině přímo v Novém Bydžově je vybudován hlásný profil od ČHMÚ.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města Nový Bydžov do teplé klimatické oblasti T2.

Charakteristické indexy pro mírně teplou oblast T2

Charakteristika  
Počet letních dnů (teplota > 25 °C) 40 – 50
Průměrná teplota v červenci 19 – 20 °C
Počet mrazových dnů 100 – 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 – -3 °C 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou           40 – 50
Srážkový úhrn ve vegetačním období 300 - 350 mm
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm