POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Nový Bydžov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/004554/2013; ze dne 04. 11. 2013
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/13/25640; ze dne 09. 10. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Královehradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: 4311/ZP/2014; ze dne 10. 04. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 05. 2023
offline verze 10. 05. 2023
digitalizovaná verze 10. 05. 2023
databáze POVIS 10. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i