Srážkoměry - Nový Bydžov

Hlušice

Srážkoměrná stanice obce Hlušice se nachází na budově hasičské zbrojnice (č. p. 170.). Provozovatelem je obce Hlušice.

Lužec nad Cidlinou

Srážkoměrná stanice ve správě obce Lužec nad Cidlinou se nachází v areálu ČOV, č. p. 241.

Mlékosrby

Srážkoměrná stanice obce Mlékosrby se nachází na zahradě obecního úřadu.

Nový Bydžov

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ umístěná v jihovýchodní části města.

Nový Bydžov (MěÚ)

Srážkoměrná stanice města Nový Bydžov je umístěna na střeše Městského úřadu. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise.

Ohnišťany

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově hasičské zbrojnice a automaticky odesílá data. Provozovatelem stanice je obec Ohnišťany.

Sloupno

Srážkoměrná stanice obce Sloupno se nachází na budově obecního úřadu. Naměřená data stanice automaticky odesílá.

Stará Skřeněř

Srážkoměrná stanice města Nový Bydžov je umístěna v části Stará Skřeněř. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise města Nový Bydžov.

Žlunice

Srážkoměrná stanice je umístěna v obci Žlunice u hlavní silnice II. třídy č. 280. Provozovatelem stanice je Povodí Labe, státní podnik. Stanice měří teplotu vzduchu a úhrn srážek.