Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Tel.: 495 703 918, 778 428 808, 495 703 911
Fax: 495 703 985
E-mail: povodne@novybydzov.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 736 521 907                                                                                   
Fax: 495 817 336
E-mail: posta@kralovehradeckykraj.cz

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.


 

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové komise v systému POVIS: