Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p., Povodí Moravy, s. p...).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Nový Bydžov se nachází měrný profil kategorie A.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Nový Bydžov (kat. A.), Cidlina  »

Profil Nový Bydžov, Cidlina
Plocha povodí 455,23 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 2,16
Průměrný roční stav (cm) 54
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
26,6  58,0 74,5 119,0 141,0

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A, Nový Bydžov (Cidlina)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 150 24,5
Pohotovost 190 39,4
Ohrožení 230 57,7
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Jičín (Cidlina), kat. B, č. 49 nachází se v ORP Jičín »

Profil Jičín, Cidlina                       
Plocha povodí 39,56 km2      
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,240
Průměrný roční stav (cm) 16
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
5,24   13,2 17,8 30,9 37,8

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Jičín (Cidlina), kat. B, č. 49 nachází se v ORP Jičín

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 55 2,62
Pohotovost 70 3,96
Ohrožení 80 5,00
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Lázně Bělohrad (Javorka), (kat. B, č. 50) nachází se v ORP Jičín » 

Profil Lázně Bělohrad (Javorka)
Plocha povodí 38,4 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,320
Průměrný roční stav (cm) 27
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,96 12,0 16,0 27,1 32,9

 

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kategorie B, Lázně Bělohrad (Javorka)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 90 6,3
Pohotovost 120 10,6
Ohrožení 150 15,5
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásné profily na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.