Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Labe, s. p.
Správce:

Povodí Labe, s. p.,Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Závod Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

Jičín, Jarošovská 103, 506 47 Jičín

Vodní tok Barchovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-020
ID toku: 10185540
Protéká obcemi:  Barchov

 

Vodní tok Cidlina
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-023/048/025/049/056/057/058/059
ID toku: 10100030
Protéká obcemi: Humburky, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nový Bydžov, Skřivany, Sloupno, Smidary, Zachrašťany

 

Vodní tok HMS 96   
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 14000920
Protéká obcemi:  Vinary

 

Vodní tok HMS 97
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 14000921
Protéká obcemi:  Nový Bydžov, Starý Bydžov

 

Vodní tok Jalová strouha
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-045
ID toku: 10177071
Protéká obcemi: Ohnišťany

 

Vodní tok Javorka   
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-045,044,046,048,025
ID toku: 10100105
Protéká obcemi:  Ohnišťany, Smidary

 

Vodní tok Kanice
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-050, 1-04-02-051
ID toku: 10185530
Protéká obcemi:  Králíky, Petrovice

 

Vodní tok Kněžovka
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-049
ID toku: 10177111
Protéká obcemi:  Králíky, Nový Bydžov, Skřivany, Sloupno

 

Vodní tok Králický p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-050/052/054/056/057
ID toku: 10177119
Protéká obcemi:  Králíky, Myštěves, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice, Šaplava

 

Vodní tok Křičovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-024
ID toku: 10176826
Protéká obcemi:  Smidary, Starý Bydžov

 

Vodní tok Lhotecký p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-025
ID toku: 10177590
Protéká obcemi:  Měník

 

Vodní tok Lužecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-060
ID toku: 10185533
Protéká obcemi:  Lužec nad Cidlinou, Nepolisy, Nový Bydžov

 

Vodní tok Mlýnská Bystřice
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-025/059
ID toku: 10177225
Protéká obcemi:  Mlékosrby, Nepolisy

 

Vodní tok Mlýnská Cidlina
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-049
ID toku: 10105629
Protéká obcemi:  Nový Bydžov, Sloupno

 

Vodní tok Mlýnská Javorka
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-023/044/047/023
ID toku: 10104239
Protéká obcemi:  Ohnišťany, Smidary

 

Vodní tok Ohnišťanský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-045/046
ID toku: 10185529
Protéká obcemi:  Ohnišťany

 

Vodní tok Požíračka
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-049
ID toku: 10177112
Protéká obcemi:  Nový Bydžov, Sloupno

 

Vodní tok Řasovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-055,056
ID toku: 10177163
Protéká obcemi:  Kobylice, Králíky, Nový Bydžov, Prasek

 

Vodní tok Řečice
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-024/025
ID toku: 10176824
Protéká obcemi: Smidary, Vinary

 

Vodní tok Skřivánský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-024/049
ID toku: 10218591
Protéká obcemi: Skřivany, Smidary

 

Vodní tok Smidarský náhon
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-024/025/023
ID toku: 10176828
Protéká obcemi: Skřivany, Smidary

 

Vodní tok Smrkovický p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-047/023/046/048
ID toku: 10177074
Protéká obcemi: Smidary

 

Vodní tok Staronechanický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-017
ID toku: 10108931
Protéká obcemi: Kobylice

 

Vodní tok Stihňovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-048
ID toku: 10177096
Protéká obcemi:    Skřivany, Smidary

 

Vodní tok Štěpánský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-052/053/054
ID toku: 10185531
Protéká obcemi: Kobylice, Králíky

 

Vodní tok                 
Zábědovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058,059
ID toku: 10185532
Protéká obcemi: Hlušice, Měník, Nový Bydžov, Starý Bydžov, Vinary

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177195
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177201
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-060
ID toku: 10177238
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-056
ID toku: 10177167
Protéká obcemi:   Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-057
ID toku: 10177177
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-057
ID toku: 10177172
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

  • b)    Vodní toky ve správě vlastníků HOZ
Vodní tok Kněžovka
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-049
ID toku: 10177111
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-057
ID toku: 10177170
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177206
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177206
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-058
ID toku: 10177197
Protéká obcemi: Nový Bydžov

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-057
ID toku: 10177171
Protéká obcemi: Nový Bydžov