Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Broumov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové

Tel: 495 088 111

Přímý výkon správy toků:

Závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05  Jablonec nad Nisou
Tel: 483 366 311

Provoz Hradec Králové
Stavební 915, 500 03 Hradec Králové
Ing. Zdeněk Šálek - vedoucí střediska   
Tel: 495 543 111

Provozní úsek Metuje a Stěnava
Václav Králíček
Tel.: 495 088 171
E-mail: kralicekv@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Broumov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Obce
Metuje 10100038 1-01-03-0010-0-00, 1-01-03-0030-0-00,
1-01-03-0050-0-00, 1-01-03-0070-0-00,
1-01-03-0090-0-00, 1-01-03-0110-0-00
Adršpach, Teplice nad Metují
Stěnava 10100289 2-04-03-0020-0-00, 2-04-03-0040-0-00,
2-04-03-0060-0-00, 2-04-03-0080-0-00,
2-04-03-0100-0-00, 2-04-03-0120-0-00,
2-04-03-0132-0-00, 2-04-03-0140-0-00,
2-04-03-0160-0-00, 2-04-03-0180-0-00,
2-04-03-0200-0-00, 2-04-03-0220-0-00
Broumov, Hejtmánkovice,
Heřmánkovice, Hynčice,
Jetřichov, Křinice, Martínkovice,
Meziměstí, Otovice, Vernéřovice
Černý p. 10183263 2-04-03-0210-0-00 Broumov, Otovice, Šonov
Božanovský potok 10101255 2-04-03-0230-0-00, 2-04-03-0250-0-00 Božanov, Otovice
Šonovský p. 10102012 2-04-03-0270-0-00 Šonov
Martínkovický potok 10101889 2-04-03-0190-0-00 Martínkovice
Zdoňovský potok 10101736 1-01-03-0040-0-00 Adršpach, Teplice nad Metují
Vernéřovický potok 10185648 2-04-03-0050-0-00 Jetřichov, Meziměstí, Vernéřovice
Křinický potok 10102488 2-04-03-0170-0-00 Broumov, Křinice
Liščí potok 10102496 2-04-03-0150-0-00 Broumov, Hejtmánkovice
Adršpašský potok 10102565 1-01-03-0020-0-00 Adršpach
bezejmenný tok 10183162 2-04-03-0060-0-00 Jetřichov
Kravský potok 10185650 2-04-03-0131-0-00 Broumov, Heřmánkovice
bezejmenný tok 10183142 2-04-03-0050-0-00 Jetřichov, Meziměstí,
Teplice nad Metují, Vernéřovice
Teplický potok 10185359 1-01-03-0080-0-00 Teplice nad Metují
Bohdašínský potok 10185360 1-01-03-0100-0-00 Teplice nad Metují
bezejmenný tok 10183229 2-04-03-0170-0-00 Hejtmánkovice, Křinice
bezejmenný tok 10183277 2-04-03-0220-0-00 Otovice, Šonov
bezejmenný tok 10167780 1-01-03-0040-0-00 Teplice nad Metují
bezejmenný tok 10167778 1-01-03-0040-0-00 Teplice nad Metují

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Ing. Zbyněk Morkus - vedoucí oblasti
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz

Správce toku:
(rajon 304 - Broumov, Trutnov, Červený Kostelec)
Petr Jíra 
Tel.: 606 081 094
E-mail: petr.jira@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Broumov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Obce
Heřmánkovický potok 10101743 2-04-03-0110-0-00 Broumov, Hejtmánkovice, Heřmánkovice
Ruprechtický potok 10185649 2-04-03-0070-0-00 Hynčice, Jetřichov, Meziměstí
Svinský potok 10185651 2-04-03-0133-0-00 Broumov
Dobrohošť (Vižňovský potok) 10185647 2-04-03-0030-0-00 Meziměstí
Uhlířský potok 10183177 2-04-03-0090-0-00 Heřmánkovice, Hynčice
LP Metuje č. 7 10167839 1-01-03-0110-0-00 Teplice nad Metují
LP Ruprechtického p. č. 3 10183174 2-04-03-0070-0-00 Hynčice, Meziměstí
PP Ruprechtického p. č. 1 od Pomeznice 10183172 2-04-03-0070-0-00 Meziměstí
Bučnice 10167790 1-01-03-0050-0-00 Adršpach, Teplice nad Metují
Skalní potok 10167798 1-01-03-0060-0-00 Adršpach, Teplice nad Metují
bezejmenný tok 10183309 2-04-03-0270-0-00 Šonov
PP Skalního potoka č. 1 10167803 1-01-03-0060-0-00 Teplice nad Metují
PP Metuje č. 1 10167822 1-01-03-0090-0-00 Teplice nad Metují

 

  • Vodní toky, jejichž správce se neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Obce
HMZ 10183234 10183234 2-04-03-0170-0-00 Křinice
HMZ 10183218 10183218 2-04-03-0150-0-00 Hejtmánkovice
HMZ 10183241 10183241 2-04-03-0180-0-00 Broumov, Martínkovice
HMZ 10183269 10183269 2-04-03-0210-0-00 Broumov