POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Broumov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p
Č. j.: LCR953/004446/2017; ze dne 22. 11. 2017
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/17/42356; ze dne 23. 10. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Č. j.: KUKHK– 5237 /ZP/2018; ze dne 08. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 05. 2023
offline verze 24. 05. 2023
digitalizovaná verze 24. 05. 2023
databáze POVIS 24. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i