Související povodňové plány

Níže na stránce naleznete odkazy na již vytvořené digitální povodňové plány kraje, ČR, sousedních ORP a příslušných obcí.

Digitální povodňový plán SO ORP Broumov

Digitální povodňový plán SO ORP Náchod


Povodňové plány nadřazených celků:

Digitální povodňový plán Královéhradeckého kraje

Digitální povodňový plán České republiky

Povodňové plány obcí v SO ORP Broumov:

Hejtmánkovice

Meziměstí

Křinice