Srážkoměry - Broumov

Adršpach - Dolní Adršpach

Srážkoměrná stanice Adršpach se nachází v Teplicích nad Metují v západní části katastrálního území Horní Teplice na levém břehu Bučnice. Nadmořská výška srážkoměru je 510 m n. m. Jedná se o doplňkovou stanici, která od roku 2019 neposílá data do Hlásné a předpovědní povodňové služby.
Provozovatelem stanice je Výzkumný ústav vodohospodářský.

Broumov

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází na budově ČOV Broumov (č. p. 321 ve Velké Vsi u Broumova). Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Heřmánkovice

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází na střeše jedné z budov nacházejících se v areálu s č. p. 37 v Heřmánkovicích. Provozovatelem srážkoměru je město Broumov.

Horní Adršpach

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je umístěna na štítu jedné z budov (č. p. 26) v Horním Adršpachu. Stanice je ve správě města Broumov.

Ruprechtice

Srážkoměrná stanice je umístěna v katastrálním území Ruprechtice nedaleko č. p. 70. Provozovatelem srážkoměru je město Meziměstí.

Šonov

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je namontována na anténní konzoli umístěné na zemědělské budově nedaleko č. p. 125 v Šonově. Provozovatelem srážkoměru je město Broumov.

Teplice nad Metují - Zdoňov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je položena na zemi cca 12 m od budovy č. p. 56 v severovýchodní části Zdoňov, které je součástí území města Teplice nad Metují.
Stanice je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.

Vernéřovice

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je připevněna na sloupu osvětlení umístěného na budově Ekofarmy Bošina (č. p. 248) ve Vernéřovicích. Provozovatelem srážkoměru je město Broumov.

Vižňov

Srážkoměrná stanice se nachází v katastrálním území Vižňov nedaleko č. p. 353. Provozovatelem srážkoměru je město Meziměstí.