Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Čermná nad Orlicí (Tichá Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Kostelec nad Orlicí (Divoká Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Týniště nad Orlicí (Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Borohrádek (náhon)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Borohrádek (Písník)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Borohrádek (Tichá Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Borohrádek (Velinský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Častolovice (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Častolovice - lať (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Kostelec nad Orlicí C (Divoká Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Lípa nad Orlicí (Meliorační příkop I)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Solnice (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Týniště nad Orlicí - náhon Alba