Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území ORP Kostelec nad Orlicí

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Kostelec nad Orlicí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Oblast SO ORP Kostelec nad Orlicí spadá do povodí řeky Labe. Vodní toky v území tečou z jihovýchodu na severozápad. Nejvýznamnějším tokem v území je Tichá Orlice tekoucí od obce Čermná nad Orlicí přes Borohrádek a město Týniště nad Orlicí. Jejím nejvýznamnějším přítokem v území je vodní tok Divoká Orlice protékající městysem Doudleby nad Orlicí, městem Kostelec nad Orlicí a obcí Čestice.

Vodní toky v SO ORP Kostelec nad Orlicí

 

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Tichá Orlice
Řeka Tichá Orlice pramení v nadmořské výšce okolo 810 m na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině nad Horní Orlicí (část obce Červená Voda) asi 4,5 km jihovýchodně od města Králíky. Pod městem Králíky přibírá několik přítoků a dále pod obcemi Lichkov a Mladkov protéká zalesněným údolím přes Těchonín k Jablonnému nad Orlicí. U Albrechtic nad Orlicí se Tichá Orlice stéká s Divokou Orlicí a pokračuje dále pod názvem Orlice. Správcem toku je Povodí Labe, státní podnik. Průměrný roční průtok na hlásném profilu Čermná nad Orlicí činí 6,99 m3s-1.
Říční kilometráž ve SO ORP: 0,000 - 13,820
Délka toku na území SO ORP: 13,820 km

Divoká Orlice
Řeka Divoká Orlice pramení v horských rašeliništích Czarne bagno a Topielisko na území Polska v nadmořské výšce 800 m, jižně od lázeňského městečka Duszniki-Zdrój. Na naše území přitéká 1 km severně od obce Trčkov ve výšce 695 m n. m. Horní tok protéká oblastí Orlických hor a dále Žamberskou pahorkatinou. S Tichou Orlicí se stéká v Třebechovické tabuli, zhruba 1 km západně od obce Lípa nad Orlicí. V podhůří Orlických hor až po město Potštejn řeka meandruje otevřenou kulturní krajinou a má charakter rychlého horského toku. Od města Kostelec nad Orlicí se opět stává klidnou meandrující řekou s přírodními porostlými břehy.
Říční kilometráž ve SO ORP: 0,000 - 21,030
Délka toku na území SO ORP: 21,030 km

Orlice
Řeka Orlice vzniká soutokem Divoké Orlice a Tiché Orlice u Albrechtic nad Orlicí v nadmořské výšce 247 m. Teče severozápadním směrem do Hradce Králové, kde se zleva vlévá do Labe (227 m n. m.). Plocha povodí je 2036,2 km² a délka Orlice 32,7 km. Průměrný průtok při ústí činí 21,3 m3/s.
Řeka Orlice nemá žádné větší přítoky. Zmínit lze pravostranný přítok Dědina, z levé strany se pak do Orlice vlévá Stříbrný potok a Bělečský potok. Významným vodním dílem je náhon Alba, který spojuje potoky Bělá a Dědina. Patří mezi nejstarší uměle vytvořená vodní díla v Čechách, neboť podle historických záznamů se datuje jeho vznik před rokem 1400. Důvodem vzniku bylo zásobování vodou nově vznikajících rybníků, mlýnů a pil.
Říční kilometráž ve SO ORP: 19,287 - 32.682
Délka toku na území SO ORP: 13,395 km

 

N-leté průtoky na vybraných profilech

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Tichá Orlice

Místo profilu Plocha povodí [km2] N-leté průtoky [m3/s] Qp
[m3/s]
1 5 10 50 100
HP kat. A Čermná nad Orlicí  (ř. km 11,00) 693,30 51 105 133 206 242 7,34

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Divoká Orlice

Místo profilu Plocha povodí [km2] N-leté průtoky [m3/s] Qp
[m3/s]
1 5 10 50 100
HP kat. A Kostelec nad Orlicí (ř. km 47,40) 488,12 53,7 109 141 233 282 8,04

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Orlice

Místo profiluPlocha povodí [km2]N-leté průtoky [m3/s]
Qp
[m3/s]
1 5 10 50 100
HP kat. A Týniště nad Orlicí (ř. km 30,90) 1554,17 126 244 301 447 516 18,6