Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k nezprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce Ostravice.

Osoby na území obce Ostravice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Ústupové cesty a bezpečná stanoviště, za kterými již nehrozí nebezpečí při zvláštní povodni, jsou uvedeny v tabulce. Občané po signálu k evakuaci okamžitě opustí své příbytky a přesunou se vlastními dopravními prostředky po nejbližší ústupové cestě směrem od řeky Ostravice až minimálně na úroveň bezpečného stanovištěNáhradní doprava ve směru do Ostravice bude vedena od Čeladné lesními asfaltovými cestami (značené cyklostezky přes Smrček a Čeladenské vrchy). »
Dopravní omezení na území obce Ostravice
Objízdné trasy na území obce Ostravice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.