Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ostravice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 2 Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 596 657 403, e-mail: frydek_mistek.vhp@pod.cz
Čestmír Svobodník, tel. 558 442 902
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace.

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Povodí Odry, státní podnik, spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Ostravice
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-015, 2-03-01-017
ID toku: 10100051

 

Vodní tok Bahník
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-018
ID toku: 10213326

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10216474

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-018
ID toku: 10211614

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10210938

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:

ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Miroslav Kahánek, tel.: 956 951 210, e-mail:
ost51@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce (rajon 109):
Detašované pracoviště Frýdek-Místek,
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Jan Evják, DiS., tel.: 956 951 211, 725 879 729, e-mail: jan.evjak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace.

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Ostravice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Čeladenka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-022
ID toku: 10100419

 

Vodní tok Řasník
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-018
ID toku: 10210044

 

Vodní tok Stříbrník
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-018
ID toku: 10216321

 

Vodní tok Mazák
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-016
ID toku: 10210231

 

Vodní tok Bučací potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10216017

  

Vodní tok Sepetný potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10210215

 

Vodní tok Suchý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-016
ID toku: 10217476

 

Vodní tok PP Bahníku
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10213078

 

Vodní tok Baheník
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10213362

 

Vodní tok Suchý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-015
ID toku: 10211981

 

Vodní tok Vilčok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10211263

 

Vodní tok LP Ostravice v km 43,400
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-015
ID toku: 10209312

 

Vodní tok LP Bučacího potoku
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10214998

 

Vodní tok Peklovisko
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-017
ID toku: 10214883

 

Vodní tok LP Mazáku
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-016
ID toku: 10214134