Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ostravice 577, 739 14 Ostravice
Tel.: 558 412 541
E-mail: ou.ostravice@obec-ostravice.cz, podatelna@obec-ostravice.cz
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Tel: 558 604 111
E-mail: posta@frydlantno.cz

Vodoprávní úřad - Bc. Jakub Štěpán
Tel.: 558 604 184
E-mail: jstepan@frydlantno.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax:
595 622 126
E-mail: posta@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra