POVODŇOVÝ PLÁN obce Blatnice pod Svatým Antonínkem

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PMO058239/2014-219/Ro; ze dne 19. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005607/2014; ze dne 04. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: MVNM/7779/ 2015; ze dne 06. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2017
offline verze 30. 09. 2017
digitalizovaná verze 30. 09. 2017
databáze POVIS 30. 09. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i