POVODŇOVÝ PLÁN města Nasavrky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/13/18310; ze dne 15. 07. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR953/006231/2015; ze dne 08. 02. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 052303/2013 OŽP/K1; ze dne 13. 08. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 12. 2020
offline verze 09. 12. 2020
digitalizovaná verze 09. 12. 2020
databáze POVIS 09. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i