POVODŇOVÝ PLÁN obce Racková

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: ; ze dne 05. 02. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: ; ze dne 09. 01. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Zlín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MMZL 28010/2013 OŽPaZ; ze dne 02. 04. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 04. 2013
offline verze 02. 04. 2013
digitalizovaná verze 02. 04. 2013
databáze POVIS 02. 04. 2013
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i