Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Racková 45, 760 01 Zlín
Tel.:
577 911 582
Fax:
  -
E-mail: ou@rackova.cz

Zarámí 4421, 761 40 Zlín
Tel.: 577 630 955, 577630501, 604220259
E-mail: martinavasatkova@zlin.eu

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 355
Fax:
577 043 352
E-mail:
vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz