Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Vodní tok Židelná
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 045/0
ID toku:
10197449
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 050/0
ID toku:
10204546
Správce: Povodí Moravy, s. p.

Závod Střední Morava

Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín


  • b)    Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Vodní tok Racková
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 044/0
ID toku:
10200098
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok LP Rackové
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 044/0
ID toku:
10194369
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok Chlumský (Loucký) potok
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 13 – 01 – 040/0
ID toku:
10188900
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10186722
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10198356
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10187229
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10192001
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10188544
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10203378
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10196380
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10189811
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 044/0
ID toku:
10194044
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 038/0
ID toku:
10205946
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01


Vodní tok LP Chlumského potoka č. 2
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 13 - 01 - 040/0
ID toku:
10190043
Správce: Lesy České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku: ST OP Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01