Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise obce Racková »
Racková 45, 760 01 Zlín
Tel.: 577 911 582
Fax: není
E-mail: ou@rackova.cz, starosta@rackova.cz
  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Zlín

Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Tel.: 577630108, 577630501, 604220259
Fax: 577432911
E-mail: povodne@zlin.eu

  • Povodňová komise Zlínského kraje

Třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín
Tel.: 577043100
Fax: 577043102
E-mail: stanislav.misak@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.