POVODŇOVÝ PLÁN obce Štěpánov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 26. 11. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 11. 2018
offline verze 26. 11. 2018
digitalizovaná verze 26. 11. 2018
databáze POVIS 26. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i