POVODŇOVÝ PLÁN obce Zaječice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/13/15327; ze dne 16. 07. 2013
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR953/002574/2013; ze dne 21. 06. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 054662/2013 OŽP/A1; ze dne 22. 08. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 09. 2017
offline verze 30. 09. 2017
digitalizovaná verze 30. 09. 2017
databáze POVIS 30. 09. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i