Charakteristika zájmového území

Obec Zaječice se s 1 078 obyvateli (k 1. 1. 2017) nachází cca 10 km jihovýchodně od Chrudimi. První dochované písemné zprávy pocházejí z roku 1319. Obec je výjimečná dochovanou budovou tvrze z konce 16. stol. – dnes stavení čp. 64 se zbytky pozdně gotických ostění. Výraznými zbytky zdiva z první původně středověké tvrze – nacházející se cca 200 m jižně od čp. 64, naproti objektu čp. 261 a  „zámečkem“, kde od poloviny 19. stol. sídlil správce několika auerspergských velkostatků – dnes jsou zde kanceláře obecního úřadu a  pošty a provozovna kadeřnictví.

Obec má vlakové spojení (trať Pardubice – Havlíčkův Brod) a protíná ji hlavní silnice (směr Chrudim – Skuteč, Luže). Z občanské vybavenosti je zde škola a zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře a stomatologa.

 

Katastrální území obce Zaječice

Zaječice se nachází u jižního okraje Východočeské tabule. Nadmořské výšky nížinného reliéfu v katastru obce se pohybují okolo 300 m n. m. Studované území leží v teplé klimatické oblasti T2. Místní klima je charakterizováno poměrně teplým létem a průměrnou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn činí 550 – 700 mm.

Charakteristika teplé klimatické oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 140
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50