Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení
Róbert Pavlačič
Ing. František Mihulka

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení
Róbert Pavlačič
Aleš Grohman

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Auto, cisterna, čerpadlo ČHJ Zaječice Zaječice 143 777 092 935

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Zaječice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Zaječice Místo shromáždění Zaječice 4 Róbert Pavlačič -- --
Tělocvična Místo ubytování Zaječice 37 Róbert Pavlačič 50 --
Kulturní dům Místo ubytování Zaječice 21 Ing. František Mihulka 50 --