POVODŇOVÝ PLÁN městyse Želetava

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/000960/2018; ze dne 26. 02. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM076726/2017-419/To; ze dne 17. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravské Budějovice - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMB/OŽP/18731/2018; ze dne 02. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 03. 2018
offline verze 19. 03. 2018
digitalizovaná verze 19. 03. 2018
databáze POVIS 19. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i