Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

nám. Míru 1, 675 26 Želetava
Tel.: 568 455 100
E-mail: info@obeczeletava.cz
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Tel: 568 408 311
E-mail: tandrejkovic@mbudejovice.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.